bascosk

Zadanie projektu

Nosným programom spoločnosti BASCO SK je zariaďovanie nemocníc, domovov dôchodcov a zariadení sociálnej starostlivosti a to najmä zdravotníckym nábytkom, polohovateľnými lôžkami, intenzívnymi lôžkami pre ARO a JIS, lôžkami s dreveným obložením, širokou ponukou mobiliáru a antidekubitných systémov.  Klient nás požiadal o vytvorenie novej modernej web stránky a tiež nás poźiadal o vytvorenie prezentačného rollupu.

Riešenie

Pred začatím našej práce, nám klient vyplnil náš web brief. Na základe tohto dokumentu sme sa vedeli naladiť na klientovu predstavu o novej web stránke. Po odprezentovaní náhľadu nového web designu, ktorý nám klient schválil, sme začali pracovať na novom webe.  Klientovi sme vytvorili nový moderný produktový web.

Pre náśho klienta sme vytvorili aj prezentačný roll up.

Naša práca

Sme tu pre Vás, aby sme Vám pomohli naštartovať Vaše podnikanie!

Naštartujeme Váš biznis!

Používame funkčné riešenia, ktoré zarábajú peniaze.