Nie je tajomstvo, že reklamná agentúra Atte, ktorá pôsobí najmä v Bratislave a Trnave, je oficiálnym Google Partnerom. Čo to však znamená pre Vás, našich klientov?

Prečo je certifikácia Google Partner dôležitá?

Google si starostlivo vyberá svojich partnerov, ktorí musia spĺňať prísne kritéria. Na získanie certifikácie Google Partner je nevyhnutné mať dostatočné odborné znalosti a úspešne zvládnuť náročné testy (testovanie sa opakuje každých 12 mesiacov, čím je zaručená čerstvosť vedomostí partnera), ďalej je nevyhnutné aby partner spĺňal požiadavku na výkon tým, že vykáže stabilné celkové výnosy z reklám a zároveň musí partner splniť požiadavku zdravého objemu aktivity.

Portfólio našich klientov predstavuje spoločnosti z rôznych odvetví, ktorým poskytujeme riešenia presne podľa ich potrieb. Reklamná agentúra Atte ako certifikovaný Google Partner prináša svojim klientom konkurenčnú výhodu v podobe kvalitných služieb, využívajúc najnovšie vedomosti a zručnosti digitálneho marketingu. Nižsie nájdete 6 výhod spolupráce s certifikovaným Google Partnerom, ako je reklamná agentúra Atte.

1. Pracujte s Google certifikovanými odborníkmi— každá spoločnosť, ktorá získa certifikáciu Google Partner, má certifikovaných odborníkov pre prácu s Google AdWords a Google Analytics, ktorí majú skúsenosti s tvorbou online kampaní a správou klientských účtov na dennej báze. Google dohliada na to, aby tieto certifikácie boli aktuálne a aby Google Partner certifikovaná spoločnosť alebo agentúra spĺňala tie najprísnejšie kritériá pre prácu s klientskymi účtami využívajúc najnovšie technológie, poznatky, zručnosti a najmä osvedčené postupy. Okrem iného, jedna z podmienok certifikácie Google Partner hovorí, že partnerská reklamná agentúra musí za posledných 90 dní spravovať klientské účty v sume minimálne 10 000 USD. Ak spolupracujete s Google Partner certifikovanou reklamnou agentúrou, máte zaručené, že sa jedná o doborníkov spravujúcich veľké online kampane, čo predstavuje veľkú dôveru a spokojnosť klientov danej reklamnej agentúry. Veď posúďte sami, aké referencie má Vaša reklamná agentúra?

2. Majte prístup k najnovším funkcionalitám AdWords Google Partner sa musí veľmi dobre vyznať v spletitosti funkcionalít AdWords a používať ich tak, aby boli ziskové pre klienta. Od našich analytikov je vyžadované, aby zdokonaľovali svoje vedomosti a zručnosti, tak aby napríklad dokázali využívať negatívne kľúčové slová, site linky v rámci reklám, rozšírenia reklám, frázovú zhodu kľúčových slov, A/B testovanie, demografické cieleni reklám a mnohé iné funkcionality.

 

3. Získajte konkurenčnú výhodu a náskok s beta funkcionalitami – spoločnosti, ktoré získali certifikát Google Partner majú okrem iného prístup k beta funkcionalitám priamo od spoločnosti Google. To znamená, že akonáhle Google vyvinie novú funkcionalitu, alebo aplikáciu, Google Partneri už majú k danej funkcionalite, resp. aplikácii prístup minimálne rok predtým než sa k nej dostala bežná verejnosť. Len si predstavte, že dostanete prístup a možnosť používať nové marketingové funkcionality Google predtým ako sa k nim dostane Vaša konkurencia!

 

4. Nečakajte v rade Google Partneri s veľkými výdavkami na inzerciu majú k dispozícii vlastný Google Agency Team, ktorý môžu kontaktovať bez toho aby museli čakať. Povedzme, že máte problém s malware a Vaše AdWords kampane sú vypnuté. Naďalej však míňate peniaze, až kým dané kampane nie sú reaktivované. Niekedy vyriešenie daného problému môže trvať aj dni, avšak ak má Vaša agentúra prístup ku Google Agency Team, daný problém môže byť vyriešený okamźite.

 

5. Využívajte najlepšie postupy pri PPC – Aby si reklamná agentúra udržala svoju Google Partner certifikáciu, musia členovia jej tímu pravidelne úspešne absolvovať certifikačné skúšky z Reklama vo Vyhľadávaní, Reklama v Obsahovej sieti, Videoreklama, Reklama v Nákupoch, Mobilná reklama, Google Analytics, Mobilné weby (ako príklad si môžete pozrieť moju certifikáciu kliknutím na tento odkaz, nižšie prikladám obrázok). Partneri dostávajú od Google bezplatné školenia, aby sa neustále vzdelávali a držali tak krok s rýchlym vývojom v oblasti online reklamy a získali najnovšie praktické PPC zručnosti. Ak si vyberiete reklamnú agentúru s certifikáciou Google Partner, máte záruku odbornosti a kvality danej agentúry, nakoľko viete, že sa neustále vzdeláva, aby dokázala spĺňať prísne kritéria spoločnosti Google.

GooGle AdWords certifikácia

6. Testovanie a inovácie Google Adwords Partner musí preukázať, že využíva najlepšie overené praktiky. Tie môžu zahŕňať pokročilé techniky a funkcionality ako napríklad A/B testovanie reklám s cieľom priviesť čo možno najväčšie množstvo zákazníkov na klientov web, ďalej napríklad vytvorenie rôznych reklám pre danú kampaň s rôznymi kľúčovými slovami, a pod. Google podporuje neustále experimentovanie v zacielení na rôzne demografické skupiny, ktoré zapadajú do cieľovej skupiny klientových zákazníkov.

Spoločnosť, ktorá nedokáže držať štandardy Google pre svojich partnerov, môže prísť o svoj certifikát Google Partner. Takto Google zabezpečuje dosahovanie vysokých štandardov, bez ohľadu na to kedy ktorá spoločnosť získala certifikáciu Google Partner. Ak spolupracujete s reklamnou agentúrou Atte, získavate kvalifikovaného partnera s certifikáciou Google Partner – získavate reklamnú agentúru, ktorá Vám garantuje vysokokvalitné služby. Okrem iného, reklamná agentúra Atte predstavuje jedinú reklamnú agentúru s certifikáciou Google Partner v meste Trnava.