YouTube

kreatívna agentúra:
Flying Object

Xbox

kreatívna agentúra:
Ayzenberg Group

mediálna agentúra:
Empower Media Team zo siete Dentsu Aegis

Supercell

kreatívna agentúra:
Barton F. Graf

mediálna agentúra:
In-house

YouTube

kreatívna agentúra:
Anomaly

Best Fiends

kreatívna agentúra:
In-house

mediálna agentúra:
In-house

Audi USA

kreatívna agentúra:
Muhtayzik Hoffer

mediálna agentúra:
Media AgencyPHD

LEGO

mediálna agentúra:
iCrossing

Apple

kreatívna agentúra:
Apple

mediálna agentúra:
Media AgencyOMD

Foot Locker

kreatívna agentúra:
BBDO

mediálna agentúra:
PHD

Supercell

kreatívna agentúra: 
Eyestorm

mediálna agentúra:
In-house