Jedna z veľmi častých otázok dnešných dní – „Koľko stojí reklama na Facebooku?“

Táto otázka je tak všeobecná, ako keby ste sa opýtali „koľko stojí večera?“ Ak sa teda rozhodujete nad večerou, tak máte určite na mysli niekoľko faktorov ako:

a) cieľ – jedná sa o slávnosť? dôležité stretnutie, či udalosť? alebo je to len všedná večera, ktorú si pripravíte v pohodlí Vášho domova?

b) čas a plánovanie – ako rýchlo potrebujete zorganizovať danú večeru? V prípade dôležitých udaostí, je zrejmé, že veľmi dôležité je plánovanie a čím menej času nám zostáva, tým je komplikovanejšie nájsť vhodnú reštauráciu za výborných podmienok

c) cena – iný rozpočet si stanovujeme, ak sa jedná o gastronomickú reštauráciu v 4 alebo 5 – hviezdičkovom hoteli. Podobne inak pristupujeme k rozpočtu, z kvantitatívneho pohľdau, ak potrebujeme napr. prestravovať 200 hostí na svadbe.

Vráťme sa teraz k pôvodnej otázke -„Koľko stojí reklama na Facebooku?„. V prvom rade si treba uvedomiť, že potrebujeme si stanoviť jasný merateľný cieľ. Teda, kto je naša cieľová skupina, kde sa nachádza a v akom období a koľko užívateľov danej cieľovej skupiny chceme osloviť. Tento cieľ by mal vychádzať z komplexného marketingového plánu stanoveného pre daný rok.

Na základe daného cieľa vieme si môžeme danú kampaň ďalej rozplánovať na konkrétne obdobie, v ktorom náš už definovaný cieľ chceme dosiahnuť. Tu nám Facebook, podobne ako napríklad aj Google Ads (kedysi Google AdWords) ponúka predpoveď koľko ľudí z našej cieľovej skupiny pri akých jednotkových nákladoch zasiahneme, a teda na koľko splníme náš zadefinovaný cieľ v danom období.

Cena, koľko minieme na reklamu na Facebooku, je teda závislá od cieľa aký chceme dosiahnuť, času a v neposlednom rade od rozpočtu a skúseností. Preto je veľmi dôležité si stanoviť reálny rozpočet na reklamu na Facebooku, ktorý nám umožní splniť nami definovaný cieľ v plánovanom čase. V danom rozpočte si treba okrem Facebook kreditu započítať aj náklady na tvorbu reklám (ideu, copywriting a grafiku, ako aj samotné správne nastavenie Facebook reklám). Ak nemáte idea makera, copywritera, grafika a online špecialistu, je rozumné osloviť renomovanú digitálnu agentúru, ktorá Vám za rozumný peniaz vytvorí a nastaví Facebook reklamy k Vašej spokojnosti – teda, aby ste v danom naplánovanom čase dosiahli Vami definovaný cieľ.

Chcem Facebook reklamu