Atte je najlepší Google Partner

Koncom januára sa v Novej Cvernovke konal ďalší Google event pre Google Partner reklamné agentúry. Za našu mladú úspešnú Atte Google Partner certifikovanú agentúru sa na danom evente zúčastnili jej zakladatelia Jozef Hrušovský a Ivan Hrušovský. Google Agency Day je každoročné stretnutie všetkých Google Partner agentúr na Slovensku. Zástupcovia Google na danom stretnutí informujú certifikované Google Partner agentúry o najnovších novinkách, ktoré Google spustí, resp. aktualizuje v danom roku. Takisto na Google Agency Day prebehla panelová diskusia zástupcov Google Partner agentúr s vybranými zadávateľmi reklamy, kde prediskutovali svoje projekty a skúsenosti. Na Google Agency Day, okrem iného bol priestor aj na vymenovanie nových Google Trénerov, a najmä vyhlásenie výsledkov jednotlivých súťaží. Naša reklamná agentúra Atte vyhrala prvé miesto v počte certifikovaných pracovníkov na celkový počet pracovníkov agentúry. Inak povedané, Atte má najkvalifikovanješí personál na tvorbu online reklamy na Google. Zase sa raz ukázalo, že kvalita je dôležitejšia ako kvantita. Máme z daného ocenenia veľkú radosť, no ešte väčšiu radosť môžu mať naši klienti, nakoľko majú garanciu, že ich online kampane (a nie sú to len ppc kampane, ktoré im spravujeme) sú v tých najlepších rukách.

Digitálny marketing je silne dynamický, a neustále sa mení. Práve preto venujeme nemálo časo do samovzdelávania ako aj vzdelávania pre našich klientov prostredníctvom našej neziskovej organizácie Atte ACADEMY, kde posúvame naše vedomosti ďalej.

Atte je víťaz certifikačnej Výzvy Google Partners v oblasti Mobilnej reklamy.

Atte Víťaz Certifikačnej Výzvy Google Partners

Kvality našich PPC špecialistov ocenili v Google už v lete minulého roka, kedy sme vyhrali certifikačnú Výzvu Google Partners v oblasti Mobilnej reklamy.

Máte reklamu na Google AdWords? Super! Nechajte si vypracovať AdWords Audit našimi víťaznými odborníkmi na Google AdWords reklamu. Opravíme Vaše online kampane!

AdWords Audit™