Google AdWords nám okrem klasickej textovej reklamy a video reklamy ponúka aj grafickú bannerovú reklamu. Bannerová (obrázková) AdWords reklama má svoje špecifiká, ktoré musíme vždy dodržiavať. Nedodržanie špecifických veľkostí a rozmerov bannerove reklamy (či už animovanej alebo statickej reklamy) môže mať za následok: nenahranie reklamy do systému Google AdWords, prípadne pozastavenie a zrušenie danej reklamy v blízkej budúcnosti, a dokonca až zrušenie daného účtu AdWords.

Preto som pre Vás pripravil tento prehľadný článok, kde vidíme správne rozmery a špecifikácie aktuálne dostupných Google AdWords obrázkových reklám. Obrázkové reklamy AdWords môžu byť jednak statické, ale aj animované. Následne v závislosti od zvolenej marketingovej stratégie vieme následne implementovať CTA (call-to-action), prípadne ak je našou stratégiou budovanie povedomia značky, neimplementujeme žiadne CTA (call-to-action).

Inzerenti využívajúci obrázkové reklamy AdWords v Obsahovej sieti (Google Display Network) majú k dispozícií trh s viac ako 2 miliónmi webových stránok a aplikácií.

Ideálne riešenie je skombinovanie nápaditej idei, ktorá sleduje ciele nastaveného plánu, využívajúc očarujúci dizajn. Takáto kampaň nevyhnutne potrebuje správne nastavenie v online, využívajúc najnovšie poznatky a znalosti Google Partner agentúry.

Správne rozmery AdWords reklám

Neanimované obrázkové reklamy

 • Formáty GIF, JPG, PNG
 • Max. veľkosť 150 kB

Rozmery reklám

200 × 200 Malý štvorec
240 × 400 Zvislý obdĺžnik
250 × 250 Štvorec
250 × 360 Trojité širokouhlé zobrazenie
300 × 250 Vložený obdĺžnik
336 × 280 Veľký obdĺžnik
580 × 400 Netboard
120 × 600 Skyscraper
160 × 600 Široký skyscraper
300 × 600 Polstránková reklama
300 × 1 050 Na výšku
468 × 60 Banner
728 × 90 Leaderboard
930 × 180 Horný banner
970 × 90 Veľký leaderboard
970 × 250 Bilbord
980 × 120 Panoráma
300 × 50 Mobilný banner
320 × 50 Mobilný banner
320 × 100 Veľký mobilný banner

Animované obrázkové reklamy

 • Formát GIF
 • Max. veľkosť 150 kB

Dĺžka a rýchlosť animácie

 • Dĺžka animácie nesmie presiahnuť 30 sekúnd.

 • Animácie sa môžu cyklicky opakovať, no po 30 sekundách sa musia zastaviť.

 • Animované reklamy vo formáte GIF musia byť pomalšie než 5 sním./s.

Rozmery reklám

200 × 200 Malý štvorec
240 × 400 Zvislý obdĺžnik
250 × 250 Štvorec
250 × 360 Trojité širokouhlé zobrazenie
300 × 250 Vložený obdĺžnik
336 × 280 Veľký obdĺžnik
580 × 400 Netboard
120 × 600 Skyscraper
160 × 600 Široký skyscraper
300 × 600 Polstránková reklama
300 × 1 050 Na výšku
468 × 60 Banner
728 × 90 Leaderboard
930 × 180 Horný banner
970 × 90 Veľký leaderboard
970 × 250 Bilbord
980 × 120 Panoráma
300 × 50 Mobilný banner
320 × 50 Mobilný banner
320 × 100 Veľký mobilný banner

Reklamy vo formáte HTML5

 • Ak nepoužívate znaky ASCII, musíte použiť kódovanie UTF-8.

 • V jednom .ZIP súbore môže byť maximálne 40 súborov.

Formát: súbor ZIP obsahujúci súbory HTML, CSS, JS, GIF, PNG, JPG, JPEG, SVG

Veľkosť súboru: max. 150kB

Rozmery reklamy:

Štvorcové a obdĺžnikové
200 × 200 Malý štvorec
240 × 400 Zvislý obdĺžnik
250 × 250 Štvorec
250 × 360 Trojité širokouhlé zobrazenie
300 × 250 Vložený obdĺžnik
336 × 280 Veľký obdĺžnik
580 × 400 Netboard
Skyscraper
120 × 600 Skyscraper
160 × 600 Široký skyscraper
300 × 600 Polstránková reklama
300 × 1 050 Na výšku
Leaderboard
468 × 60 Banner
728 × 90 Leaderboard
930 × 180 Horný banner
970 × 90 Veľký leaderboard
970 × 250 Bilbord
980 × 120 Panoráma
Mobil
300 × 50 Mobilný banner
320 × 50 Mobilný banner
320 × 100 Veľký mobilný banner

Podporované komponenty:

 • prvok iFrame
 • posúvacia galéria
 • otáčacia galéria
 • galéria 360°
 • navigácia galérie
 • obrázkové tlačidlo
 • „spritesheet“

Obmedzenia:

 • Rozbaliteľné reklamy nie sú podporované.
 • Všetky obrázky použité v reklamách vo formáte HTML5 musia byť miestne obrázky (a nie obrázky z externých zdrojov) a mali by byť zároveň aj súčasťami prvkov, z ktorých sa skladá príslušný súbor vo formáte ZIP.
 • Podporované je iba webové písmo Google. Iné webové písma nie sú podporované.
 • V prípade akcií zacielenia na prostredie nie sú podporované časomiery ani viaceré možnosti ukončenia.
 • Spôsoby ukladania prostredníctvom miestnych úložísk nie je možné použiť v reklamách vo formáte HTML5.

Požiadavky na kód HTML:

Reklamy vo formáte HTML5 musia zahŕňať:

 • deklaráciu ,
 • značku ,
 • značku ,
 • metaznačku veľkosti formátu reklamy v značke . Napríklad:

Explicitné značky ukončenia (vložené značky ukončenia nebudú prijaté):

 • príklad platných značiek ukončenia: ;
 • príklad, čo nerobiť alebo .

Prípadne môžete vloženú značku SVG umiestniť do samostatného súboru.